BosnianEnglishArabic

Uslovi putovanja

OPĆI USLOVI PUTOVANJA

 1. SADRŽAJ ARANŽMANA
  Organizator vašeg putovanja  garantuje izvođenje programa, prema opisu aranžmana u program, koji on organizira i s kojim ste upoznati. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, i sl).
 2. PRIJAVE I NAPLATE
  Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja, kao i u poslovnicama agencija sa kojima organizator ima ugovore o saradnji. Prilikom prijave, putnik se upoznaje sa kompletnim aranzmanom, te je dužan dati sve tačne podatke ili dokumente, koje zahtjeva  određeni program putovanja.
  Nakon saglasnosti, putnik uplaćuje 40% od ukupne vrijednosti aranžmana, a preostalih 60% iznosa  treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put, ako nije pismeno drugačije dogovoreno sa organizatorom putovanja. Prilikom „rezervacije na upit“  uplaćuje se akontacija  prema cjeniku odgovornog organizatora. Ovo se smatra potvrdom putovanja, te svako nepoštivanje od strane stranaka kao i organizatora će biti strogo krsenje pravila.Naplata sa validnim datumom  i pečatom organizator smatra potvrdom iste.

Ako za određenu destinaciju nisu potrebne vize putnik odmah potpisuje aplikaciju i potvrdu aranžmana.

Ako su za određene destinacije potrebne vize ,aplikacija i potvrda se potpisuju prilikom predaje potrebne dokumentacije.

Ako putnik ne prihvati potvrdenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu organizator će zadrzati uplaćenu akontaciju za pokrivanje troskova koji su nastali usljed iste(rezervacija mjesta na prjevozu, rezervacija hotela,motela,najam auta, osiguranja itd.) Na taj načinsve što je navedeno u ovim  uslovima, postaje pravna obaveza i za putnika i za organizatora putovanja.

 1. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA
  Sadržaj aranžmana i cijena, koja je navededena u aranzmanu, uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana, se i posebno naplaćuju. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave, naplate akontacije aranžmana, te se doplaćuju  na iznos aranžmana. Fakultativne usluge  i posebne usluge koje putnik zatraži  tokom putovanja  naplaćaju se na licu mjesta turističkom pratelju ili predstavniku organitatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u KM-ovima, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene  cijena smještaja, prehrane, prijevoznih  i drugih usluga,odnosno u slučaju promjene  vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana.Za povecanje cijene  do 10% nije potrebna suglasnost kupca, a za povećanje od 11 % i dalje, mora se tražiti saglasnost putnika . U slučaju povećanja većeg od 10% ,putnik  ima pravo traziti povrat akontacije bez a nadoknade štete te se organizator mora tako i postaviti.
 2. KATEGORIZACIJA i OPIS USLUGA
  Ponuđeni smještajni objekti, hoteli ,moteli,, prjevozna sredstva i dr.opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne  turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih  mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti  navedene u programu putovanja.
 3. PROMJENA PROGRAMA
  Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti , izbjeći ili otkloniti (vidi tačku 1.) Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo u objektu iste ili više kategorije,a sve na teret organizatora.
 4. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ
  Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično, ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći  niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme  objave i prodaje programa,organizatoru bi bile  opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana.
  Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi određen broj putnika koji je istaknut na  aranžmanu. Organizator je dužan  u tom slucaju  uredno obavjestiti sve putnike  o otkazu najmanje 5 dana prije početka  putovanja, te im vratiti cjelokupni iznos uplate .
 5. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
  Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno u agenciji gdje je izvrsena uplata akontacije ili cjelokupnog aranzmana  te mu ista mora biti potpisana od strane uposlenika  kao i od strane putnika  koji traze odustanak od putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

*za otkaz do 30 dana prije  zapocetog putovanja organizator naplacuje  10% od cjelokupnog iznosa  aranzmana a najmanje 40 KM

 • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta,  organizator naplacuje 25% od cjelokupnog iznosa aranzmana
  •za otkaz od 21 do 15 dana prije puta, organizator naplacuje 40 % od cjelokupnog iznosa aranzmana
  •za otkaz od 14 do  8  dana prije puta, organizator naplacuje   80 % od cjelokupnog iznosa aranzmana
  •za otkaz od 7 do    0  dana prije puta,  organizator će naplatiti 100% od cjelokupnog iznosa aranzmana

– za otkaz  Rezervacije ranog bookinga, nakon isteka datuma za rani booking, oragnizator zadrzava cjelokupan  iznos aranzmana, osim u slucaju smrti putnika

-naplata od 100 % se primjenjuje i u situacijama kad se putnik ne pojavi prije njegovog ugovorenog putovanja.

 • ako se putnik ne pojavi ili ne otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava  pravo naplate  stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma  polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje nađe novog korisnika iste rezervacije,  organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, ni putnih isprava.*UVJETI VRIJEDE ZA SVE ARANŽMANE AKO TO NIJE DRUGAČIJE NAVADENO NA PROGRAMU PO KOJEM PUTNIK POTPISUJE UGOVOR TE SU MU UVJETI PO ODREDENOM ARANŽMANU-PROGRAMU  VEĆ POZNATI.TE JE SA ISTIM I SAGLASAN.
8.    OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga , kao i izboru vršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku  zbog eventualne nemogućnosti izvršenja usluga ili djela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom. (tačka 1.) te zbog  kašnjenja  prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovra prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama..U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

 1. OBAVEZE PUTNIKA
  Putnik je dužan:
 • posjedovati valjane putne isprave .Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Prijatelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvijet da se program nesmetano odvija te da drugi putnici to ne osjete. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može ,na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom  pribavljanju,ali ne jamči dobivanje vize.
  •cijepiti se i posredovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima  Svjetske zdravstvene organizacije.U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata, kao i / ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju organizatora  putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7.,
  •poštivati carinske  i devizne propise zakona Bosne i Hercegovine, kao i država u kojima boravi tokom putovanja,
  •pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektimata te surađivati s turističkim prijateljem i / ili predstavnikom organizatora putovanja,
  •prilikom polaska na putovanje turističkom prijatelju, odnosno predstavniku organizatora, predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (orginalni voucher,potvrdu o uplati,kopiju virmana) U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.
 1. PUTNO OSIGURANJE
  Prilikom uplate aranžmana, ili akontacije istog , obavezno je ponuditi putniku „paket“ putnog osiguranja, koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tokom boravka u inozemstvu i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude, kako za putovanja u inozemstvu, tako i u našoj zemlji.
 2. NADLEŽNOST SUDA
  Kupac usluge iz dotičnog programa, ima pravo reklamacije  kod organizatora putovanja. Ako putnik nije zadovoljan  rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj, ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

12.REKLAMACIJE
Organizator putovanja ne prihvata reklamacije i povrat sredstava ako to nije regulisano općim uvjetima putovanja, i isti tako ne prihvata povrat sretstava na  posebne ponude, (last minute, ultra last minute, fortuna programe), te gratis putovanja.

Air Line Tours d.o.o za avio usluge i turizam

 •    Vladislava Skarića 6, Sarajevo

 •    Telefon: +387 33 550-380, 550-381

 •    Poslovni mobitel: +387 61 106-531

 •    E-mail: airline@bih.net.ba

 •    E-mail: airlinetours@bih.net.ba

 •  Radno vrijeme:

  Pon-Pet 09:00 -20:00
  Sub 09:00 -15:00

Partneri agencije

Pronađite nas na Facebooku